روغن هسته انگور

آشنایی با خواص روغن انگور

روغن هسته انگور محصولی است که از هسته انگور به دست می آید. این روغن کاملا طبیعی است و در خود هیچ گونه ماده شیمیایی ندارد به نسبت دیگر روغن ها این روغن در اثر حرارت دود نمی کند و نمی سوزد. به لحاظ طعم نیز روغن انگور تاثیری روی مزه غذا ندارد. علاوه بر…