ویتامین های محلول در چربی

ویتامین های محلول در چربی

شناخت ویتامین برای اینکه بتوانیم به شناختی درست از ویتامین های محلول در چربی بپردازیم نخست باید به تعریفی درست از ویتامین بپردازیم. ویتامینها ترکیبات آلی می باشند که به مقدار خیلی جزئی برای سوخت و ساز مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضروری هستند. تغذیهٔ ناقص و رژیم…